Cenik storitev 2023/24

Izberi svoj tečaj

PLESNA ŠOLA LIBERO - cenik za šolsko leto 2023/24

Izvajalec: Hiša plesa d.o.o., Ulica gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana

Plačilo plesnega programa za vadbo predšolskih otrok, osnovnošolcev in dijakov

Libi žur, Plesni mix (Mini in Midi)

1x tedensko 60 min

54€ mesečno

Hip Hop (Mini, Midi, Maxi), Break dance (Mini) 

1x tedensko 60 min

54€ mesečno

Jazz balet otroci začetniki

1x tedensko 90 min

60€ mesečno

Plesni mix (Maxi), Hip hop (otroci nadaljevalci)

2x tedensko 60 min

95€ mesečno

Plesni tris (izbor treh tečajev po želji)

3x tedensko 60/90 min

115€ mesečno

Drugo

Plačilo po posameznih vajah

1x posamezna vaja

18€ / vajo

Drugi ter vsak naslednji tečaj


- 20% na naslednji tečaj

Individualna ura (za osebo ali par)

1 vaja / 45min

40€ / vajo

Plačilo programa za vadbo študentov/ odraslih/ odprte vadbe

Joga

1x tedensko 60 min

54€ mesečno

Jazz Balet/ Hip hop

1x tedensko 90 min

60€ mesečno

Družabni plesi ter drugi plesi v paru

1x tedensko 90 min

60€ mesečno / solo

110€ mesečno / par

Drugi ter vsak naslednji tečaj


- 20% na naslednji tečaj

Plačilo po posameznih vajah

1x posamezna vaja

18€ / vajo

PLESNO DRUŠTVO LIBERO - cenik za šolsko leto 2023/24

Izvajalec: Plesno društvo Libero, Ulica gledališča BTC 8, 1000 Ljubljana

Prispevki članov PD Libero

Mesečni prispevek - selekcijske skupine :

Hip hop, Break dance, Jazz balet/modern

1 x tedensko 90min

2 x tedensko 60min

2 - 3 x tedensko 90min

neomejeno 1 mesec

60€ / mesečno

95€ / mesečno

110€ / mesečno

160€ / mesečno

Letna članarina 2024

1 koledarsko leto

35€ / letno

Registracija PZS

1 koledarsko leto

po ceniku PZS

Individualna ura (solo, par, skupina)

Paket individualnih ur 5 + 1 gratis

Paket individualnih ur 10 + 3 gratis

1 vaja / 60min

6 vaj/60 min

13 vaj/60 min

50€ / uro

250€ / paket

500€ / paket

Plačilo tečajev po urniku / posameznih vajah

1x posamezna vaja

18€ / vajo

Ostali prispevki (priprave, udeležba tekmovanj, ...)


po dogovoru

UGODNOSTI - Družinski popusti ter letno plačilo vadnine

Družinski popust velja ob vpisu več družinskih članov v istem vpisnem obdobju, v katerikoli tečaj,

- prvi član- redna cena

- cena za drugega, tretjega člana - 20 %popust


LETNO PLAČILO

Ob vnaprejšnjem plačilu celoletnih obveznosti za 10 mesecev, vam priznamo 10% popust od rednih cen. Plačilo, potrebno izvesti v enkratnem znesku do 30.9.2023 za tekoče šolsko leto 2023/24. Popusti veljajo le ob plačilu celotnega programa in se med seboj ne seštevajo. Plačilo je možno z nakazilom na transakcijski račun naveden na prejetem računu.


UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI

Odsotnost z vaj pri znesku vadnine se upošteva samo v naslednjih primerih:

 • odsotnosti več kot 2 tedna zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane mesečne vadnine (v kolikor je bila oseba prisotna na manj kot polovici vaj) samo na podlagi predložitve zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi.
 • odsotnosti zaradi udeležbe v šoli v naravi (v kolikor je bila oseba prisotna na manj kot polovici vaj) na podlagi predloženega potrdila šole o udeležbi v šoli v naravi.

Postopek obdelave podatkov za izvedbo poračuna šolnine zaradi odsotnosti udeleženca iz zgoraj navedenih vzrokov se, na podlagi pisne vloge udeleženca oz. starša, skrbnika udeleženca, izvede petnajsti dan po poteku plačilnega obdobja, v katerem je bil udeleženec odsoten. V postopku se poleg predloženih pisnih dokazil o obdobju upravičene odsotnosti  upoštevajo tudi interni podatki Libero dance centra o dejanski prisotnosti udeleženca na tečaju v predmetnem obdobju. Poračun se izvede tako, da se udeleženco obračuna prisotnost za minulo obdobje po posameznih vajah.

V primeru odsotnosti udeleženca od treningov iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Plesno društvo ter Hiša plesa d.o.o. udeležencu ne vračata dela ali celotne že vplačane vadnine. Zamujene vaje lahko kadarkoli nadoknadite z obiskom vadbe katerekoli druge skupine primerne starosti udeleženca ter težavnostni stopnji.

Že vplačana vadnina se zaradi neopravičene odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje, saj plačana vadnina zagotavlja udeležencu mesto v vadbeni skupini.

LETNA ČLANARINA
Član Plesnega društva Libero  postanete s plačilom letne članarine v znesku 35,00 EUR in podpisom pristopne izjave, da se strinjate s pravili delovanja Plesnega društva Libero, s katerimi se seznanite v pisarni Plesnega društva Libero.
Članstvo v plesnem društvu je prostovoljno in hkrati tudi obvezno za vse udeležence vadbe (treningov), ki jih prireja PD Libero oziroma jih vodijo trenerji v okviru društva Libero, saj gre za klubsko dejavnost članov društva po Zakonu o društvih.
Plačana letna članarina velja za tekoče koledarsko leto (januar - december). V januarju jo je potrebno obnoviti za naslednje leto in velja do 31. decembra.


MESEČNI PRISPEVEK ZA SELEKCIJSKE SKUPINE
Mesečni prispevek (vadnina) velja za 8 vaj mesečno. Članom selekcijskih skupin omogočamo redne treninge do 3 x tedensko in zagotavljamo izvedbo minimalno 8. vaj mesečno, ki so tudi osnova za morebiten poračun upravičene odsotnosti.

NAČIN PLAČILA
Mesečne prispevke se poravnava vnaprej do 10. v mesecu za tekoči mesec oz najkasneje do zadnjega delovnega dne v mesecu za naslednji mesec. (Primer: Za oktober se mesečni prispevek poravna najkasneje do 10. oktobra).
Individualne ure treninga se poravnava vnaprej po predhodni najavi koriščenja IU z izbranim trenerjem preko info@liberodancecenter.si ter izvedenem plačilu na TR Plesnega društva Libero oz. na recepciji Hiše plesa.

Vse udeležence tečajev naprošamo, da upoštevate roke plačil, saj skladno z določili »Splošnih pogojev Hiše plesa« ter »Splošnih pogojev Plesnega društva Libero« , lahko storitve koristijo zgolj udeleženci, ki imajo poravnane vse finančne obveznosti iz kateregakoli naslova, v nasprotnem primeru se jim udeležba pri posameznih aktivnostih lahko prepove.

Prijava na tekmovanja v okviru Plesne zveze Slovenije ter druga tekmovanja/festivale, na katera vas prijavlja Plesno društvo Libero, je mogoče samo v primeru poravnanih vseh finančnih obveznosti do društva.

Stroški pošiljanja predračunov za poravnavo mesečnih prispevkov, individualnih ur treninga in drugih storitev se ne zaračunavajo, stroški obdelave in pošiljanja opomina zaradi neplačila se udeležencu dodatno zaračunajo skladno z veljavno zakonodajo.

ČASOVNI OKVIR IZVAJANJA PLESNIH STORITEV
Izvajanje rednih treningov poteka vsak dan v tednu, po načrtovanih urnikih dela posameznih skupin, od 4. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času državnih praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic.

V šolskem letu 2023/2024 vadba ne bo potekala, v naslednjih terminih:

 • od 30.10.2023 do vključno 05.11.2023 (jesenske počitnice)
 • od 25.12.2023 do vključno 02.01.2024 (božično-novoletne počitnice)
 • 08.02.2024 (Prešernov dan)
 • od 19.02.2024 do vključno 25.02.2024 (zimske počitnice)
 • 31.03.2024 (Velika noč)
 • 01.04.2024 (Velikonočni ponedeljek)
 • od 27.04.2024 do vključno 03.05.2024 (prvomajske počitnice)
 • 25.06.2024 (Dan državnosti)
 • od 26.06.2024 do vključno 31.08.2024 (poletne počitnice)

ODGOVORNOST
Udeležba programov Libero dance centra je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov). Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe določena s strani Hiše plesa d.o.o. ter Plesnega društva Libero.

VARNOST IN VIDEO NADZOR
Prostori HIše plesa so nadzorovani z video nadzornim sistemom. Priporočamo, da vrednejše predmete shranite na odlagalnih policah v dvoranah. Za pozabljene, izgubljene in odtujene predmete ne odgovarjamo in ne priznavamo odškodninskih zahtevkov. 

Cenik je sestavni del »Splošnih pogojev Hiše plesa d.o.o.« in/oziroma »Splošnih pogojev PD Libero«, ki so objavljeni na www.liberodancecenter.si.

Pridržujemo si pravico do sprememb višin prispevkov in/ali pogojev kadarkoli med koledarskim letom. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na spletni strani www.liberodancecenter.si, prav tako so udeležencem na voljo na recepciji Hiše plesa

Cenik velja od 01.08.2023 dalje.

>