VAROVANJE ZASEBNOSTI


1. Izjava o varovanju zasebnosti
Pod nobenim pogojem ne bomo brez vašega izrecnega dovoljenja prodali, posredovali, prenesli ali posodili vaših osebnih oz. poslovnih podatkov tretji osebi, razen v primeru, če bi to od nas zahtevale pravne oblasti. Podatkov ne bomo uporabili v namen, ki bi kakor koli škodoval vam ali drugi vpleteni osebi. Vaših podatkov prav tako ne bomo uporabili za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen če boste tako zahtevali in to možnost tudi potrdili na registracijskem obrazcu ali katerem drugem obrazcu na naših spletnih straneh. Vaša zasebnost ne bo kršena v nobeni obliki.

2. Uveljavljanje določil o varovanju zasebnosti
Zaposleni v podjetju, ki imajo dostop do podatkov o uporabnikih, so dolžni upoštevati ta določila o zasebnosti.

3. Dnevniške datoteke
Uporabljamo IP-naslove za analizo trendov, upravljanje strani, sledenje gibanja uporabnikov in zbiramo demografske podatke za agregatno uporabo.

4. Povezave
Ta spletna stran vsebuje povezave do drugih strani. Podjetje ni odgovorno za določila o zasebnosti drugih spletnih strani. Našim uporabnikom svetujemo, naj preberejo določila o zasebnosti drugih spletnih strani. Naša določila o zasebnosti se tičejo le osebnih podatkov, ki smo jih zbrali na naši spletni strani.

5. Pristojnost
Če imate vprašanja, težave ali pritožbe glede določil o zasebnosti, jih lahko sporočite na
Plesno društvo Libero, Vodnikova cesta 269a, 1000 Ljubljana, Tel.: 041 73 98 33
elektronski naslov: info@liberodancecenter.si, www.liberodancecenter.si

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV PLESNEGA DRUŠTVA LIBERO

VARNOST OSEBNIH PODATKOV: Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov
V Plesnem društvu Libero se zavedamo pomembnosti vaših osebnih podatkov, zato skrbimo za ustrezno obdelavo le-teh. Izjava upravljavca posamezniku o obdelavi osebnih podatkov vas obvešča o vseh novostih in pomembnostih na področju varstva vaših osebnih podatkov.

Prosimo vas, da pred podajo privolitve v obdelavo osebnih podatkov naslednjo izjavo skrbno preberete. Zagotavljamo vam, da bodo vaši osebni podatki obdelovani v skladu z najnovejšimi standardi in zakonodajo iz področja varstva osebnih podatkov.

Kaj so osebni podatki?
Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke na podlagi katerih vas je mogoče identificirati. Primer osebnih podatkov so: EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa...

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu in obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah...

Upravljavec osebnih podatkov je Plesno društvo Libero.

Kako ter za koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili?
Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica vašega soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se vaši osebni podatki obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve. Vse zbirke osebnih podatkov bomo skrbno varovali z najnovejšimi tehničnimi varnostnimi sredstvi.

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo?
V podjetju zbiramo naslednje vrste osebnih podatkov:
Ime in priimek
Naslov
E-pošta
Telefonska številka - GSM, če ste jo vpisali ob prijavi

Obdelava in uporaba vaših osebnih podatkov
Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le:
na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja
če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko z vami sklenemo pogodbo
če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu).

Za katere namene obdelujemo osebne podatke?
Vaše osebne podatke za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, podjetje upravlja, zbira in obdeluje zgolj za naslednje namene:
• e-obveščanja

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov s katerimi ste soglašali.
Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljete na naslov:
Vodnikova cesta 269a, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: azra@liberodancecenter.si

V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo družba vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati.

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so:
Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov
Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami. Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Poleg pravice do preklica privolitve lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati.

Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naslov:

Vodnikova cesta 269a, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: azra@liberodancecenter.si

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami
Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

Kršitev varstva osebnih podatkov
V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili. V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ.

Pravica do pritožbe
Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov
Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

V primeru vseh vprašanj, nejasnosti, uveljavljanja vaših pravic iz področja osebnih podatkov se obrnite na kontaktno osebo upravljavca na naslov:

Podatki družbe
Plesno društvo Libero
Vodnikova cesta 269a
1000 Ljubljana
Tel.: 041/73 98 33

e-mail: info@liberodancecenter.si
>