GIBI Z LIBI (3 - 5 let)

Predšolsko obdobje je ključno za razvoj pomembnih centrov v možganih, v katerih se ob primernih dražljajih (gibalne naloge oz. izzivi) oblikuje cela mreža novih nevronskih povezav.

Otrokovi možgani hrepenijo po najrazličnejših gibalnih izzivih, ki jih rešujejo popolnoma spontano skozi igro.

Gibi z Libi je gibalna vadba različnih iger, pri katerih je poudarek na razvoju motoričnih spretnosti, kot so razvoj hitrosti, moči, koordinacije, gibljivost, ravnotežja, preciznosti, agilnosti, vzdržljivost.

Gibalne naloge bazirajo na premagovanju ovir z uporabo različnih naravnih oblik gibanja kot so tek, hoja, skakanje, lazenje in plazenje. Igre so združene v gibalne poligone, ki jih popestrimo z uporabo različnih pripomočkov (klopi, blazine, kolebnice, žogice…)

Skozi celotno gibalno uro otroci premagujejo različne gibalno-motorične naloge, s katerimi razvijajo koordinacijo gibov in motoriko, ter tako preprečujejo motnje koncentracije in pozornost pozneje v življenju.

LF (8 of 61).jpg