Izkoristite BON21 v Liberu

Obveščamo vas, da je možno BON21 (100€ za odrasle in 50€ za mladoletne) koristiti za plačilo storitve s področja izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju športa in rekreacije ter kulture in umetnosti. Na podlagi napisanega, jih lahko izkoristite tudi v našem Libero dance centru.

 

Postopek koriščenja BON21 v Liberu

 

V izogib čakanju, se pripravite vnaprej. Gre za preprost in hiter postopek. Pred plačilom nas nujno obvestite, da želite unovčiti BON21.

Posredujte nam:

 

1. Obojestransko fotokopijo osebnih dokumentov oseb, ki bodo izkoristile BON21

2. Natisnjen in izpolnjen obrazec: Bon21, Priloga 1: Potrditev unovčitve bona 

 

Za unovčevanje prenesenih bonov izpolnite enega od spodnjih obrazcev:

 

Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v Sloveniji na dan 30. junij 2021 (za prenos BON21). Pridobitelj bona ne sme prenesti naprej; bon se lahko prenese le enkrat.

 

Več informacij o unovčevanju bonov lahko preberete na strani Finančne uprave RS.

 

Pogoji koriščenja BON21 v Liberu

 

Kopija veljavnega osebnega dokumenta je obvezna priloga k izjavi. V primeru, da prinesete s seboj že kopijo osebnega dokumenta, morate poleg tega pokazati tudi original.

Bon za mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oz. zakoniti skrbniki ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik).

BON21 je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč.

BON21 je mogoče prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon že delno koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče prenesti.

Bon je prenosljiv na upravičenca na podlagi izjave (BON21). Prenosnik lahko prenese le celoten bon na upravičenega pridobitelja, ki pa mora izpolnjevati tudi pogoj stalnega prebivališča v RS na dan 30. junij 2021.

Boni so unovčljivi do 31. 12. 2021.

 

Vse podrobne informacije o BONIH21 najdete tukaj.

 

Splošne informacije o unovčitvi BONA 2021

Upravičenec do bona je oseba s stalnim prebivališčem v RS na dan 30 .6. 2021.

Odrasla oseba oz. oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let, je upravičena do bona v višini 100 €, mladoletna oseba (rojena po letu 2003) pa je upravičena do bona v višini 50 €.

Oseba lahko BON koristi do višine razpoložljivih sredstev.

Boni ne obstajajo v fizični obliki, temveč so evidentirani kot dobroimetje upravičenca v informacijskem sistemu FURS (eDavki), kjer je mogoče tudi spremljati stanje svojega bona.

Boni se lahko unovčujejo v poljubnih zneskih pri različnih ponudnikih.

Bone je možno unovčiti od 16. 7. 2021 do 31. 12. 2021. Če upravičenec bona ne izkoristi do 31. 12. 2021, bon zapade in ga ne more unovčiti kasneje.

Bon za mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oz. zakoniti skrbniki ali druga oseba, h kateri je mladoletni upravičenec z odločbo pristojnega organa zaupan v varstvo in vzgojo in za mladoletnega upravičenca dejansko skrbi (npr. rejnik).

Bon je prenosljiv med sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki), med zakonci in zunajzakonskimi partnerji, med partnerji v sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi, med otroci in njihovimi zakonskimi zastopniki, če to niso starši. V skladu z zakonom prenos med brati in sestrami ni mogoč.

Bon je mogoče prenesti le enkrat, in sicer v celotni vrednosti bona. Če je upravičenec bon že delno koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče prenesti.